Κασσιανός και Νικολάου σε μια άκρως Ανορθωσιάτικη συζήτηση

Κασσιανός και Νικολάου σε μια άκρως Ανορθωσιάτικη συζήτηση

Δείτε ένα νέο επεισόδιο του podcast του σωματείου της Ανόρθωσης...

Φιλοξενούμενοι του τρίτου επεισοδίου, δύο μεγάλες μορφές της σύγχρονης ιστορίας της Ανόρθωσης.
Χριστάκης Κασσιανός και Νίκος Νικολάου σε μια Ανορθωσιάτικη συζήτηση με πολλά και ενδιαφέροντα.