170 χιλιάδες στην συνάντηση της Κυριακής

Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι:
 
Η επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης τις 3.00 μ.μ.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ιπποδρομίες και τα παιχνίδια Pick 8, Pick 6 και Pick 4 θα λειτουργήσουν ως ακολούθως:
 
1η ιπποδρομία:  Pick 8
3η ιπποδρομία:  Pick 6
5η ιπποδρομία:  Pick 4
 
Κατά την ιπποδρομιακή συνάντηση της Κυριακής μεταφέρονται τα ακόλουθα ποσά στα πιο κάτω παιχνίδια:
 
Double Forecast €750,00
Pick 4    Η Λέσχη εγγυάται ελάχιστο διανεμητέο ποσό      €5.000,00
Pick 6      Η Λέσχη εγγυάται ελάχιστο διανεμητέο ποσό    €13.412,52
Pick 8    Η Λέσχη εγγυάται ελάχιστο διανεμητέο ποσό  €131.122,51
 
Τα πιο πάνω παιχνίδια αναμένεται να μοιράσουν συνολικό ποσό €170,000.
 
Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας