Κενή θέση/ΑΕΛ

Close

Η ΑΕΛ ενημερώνει...

Το Δ.Σ. του Σωματείου Α.Ε.Λ. δια της παρούσας δηλώνει την πρόθεση του να προσλάβει άτομο για γραφειακή δουλειά, για τις ανάγκες του Σωματείου για μερική και/ή πλήρη απασχόληση. Στα καθήκοντα, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται η επικοινωνία με τα μέλη του σωματείου, εισπράξεις εισφορών όπως και άλλες διάφορες εργασίες για τις ανάγκες του σωματείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τόσο οι επιμέρους όροι εργοδότησης, όσο και οι απολαβές θα συζητηθούν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους τυχόν ενδιαφερόμενους.