Ευγένιος Xαμπουλάς

Close

Όπως μάθαμε η εισήγηση για νέες επαφές τις επόμενες μέρες με τον Χρίστο Πουλλαίδη έγινε από τον Ευγένιο Χαμπουλά και υποστηρίχθηκε από τον Κίκη Κωνσταντίνου.