Πίσω... πόρτα!

Λένε πως γίνονται και μεταγραφές από την... πίσω πόρτα!

ΠΟΙΑ η διαφορά της μπροστινής πόρτας με την πισινή;