Πλειοψηφία vs Πάπουτσος

Μετά από μια σύντομη ανακωχή, νέα ένταση στο Σύνδεσμο Διαιτητών.

Θέμα συζήτησης κατά την τελευταία συνέδρια του ΣΔΚ ήταν ο ορισμός του εκπροσώπου του Συνδέσμου στο ΔΣ της ΚΟΠ. Ο Πρόεδρος Γιώργος Πάπουτσος επιθυμούσε αλλαγή του Σωτήρη Κωνσταντίνου, ωστόσο, η πλειοψηφία της ηγεσίας διαφώνησε. Οι διαφορετικές απόψεις οδήγησαν σε αδιέξοδο και στην μη λήψη απόφασης.

Είναι, πλέον, ξεκάθαρο για το νέο πρόεδρο πως αν επιθυμεί τη συναίνεση, θα πρέπει να σεβαστεί τη πλειοψηφία.