Συνέλευση Παρατηρητών

Close

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η ετήσια Γ.Σ του Σύνδεσμου Παρατηρητών Ποδοσφαίρου Κύπρου η οποία ηταν και καταστατική. Εγκρίθηκαν όλες οι προταθείσες αλλαγές του καταστατικού. 
Η Γ.Σ ενέκρινε τη λογοδοσία του Προεδρου του Συνδέσμου Μιχάλη Ιωάννου καθώς και τη ταμειακή έκθεση.