Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη