Σχεδιαστής / Σχεδιάστρια Τρισδιάστατων (3D) για ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές

Δημιουργία, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και εφαρμογή 3D σχεδιασμών.