Εορταστική τόμπολα Χαλκάνορα

Ο Χαλκάνορας διοργανώνει ερορταστική τόμπολα..

Η ενημέρωση:

Εορταστική τόμπολα Χαλκάνορα Ιδαλίου
Κυριακή 06.01.2019
Σωματείο Χαλκάνορα Ιδαλίου
Τελευταία Τόμπολα: €1000