Έχασαν αλλά...

Close

Ο Απόλλων έχασε αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τις κυρίες... Θα συνεχίσουν αυτό που κάνουν χρόνια. Να είναι δίπλα στην ομάδα τους.