ΚΟΑ/"Η ταυτοποίηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Οργανισμού"

Close
ΚΟΑ/"Η ταυτοποίηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Οργανισμού"

Ανακοίνωση από τον ΚΟΑ σχετικά με τον τρόπο ταυτοποίησης φιλάθλων... 

Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το θέμα της ταυτοποίησης φιλάθλων, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διευκρινίζει ότι η ταυτοποίηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Οργανισμού, μετά από αίτημα της Αστυνομίας και προμήθεια των απαραίτητων στοιχείων με βάση την ενδεδειγμένη διαδικασία.