ΨΗΦΙΣΑΝ στην ΓΣ/ΤΙ αλλάζει

Close
ΨΗΦΙΣΑΝ στην ΓΣ/ΤΙ αλλάζει

Τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας μετά από ειδικό ψήφισμα στην Συνέλευση.

Πλέον θα επιτρέπεται η ειδοποίηση για Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα πέρασε... στην Συνέλευση η δυνατότητα να αυξάνονται ή να μειώνονται τα μέλη τους ΔΣ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Υπενθυμίζουμε ξανά το ΔΣ Ανόρθωσης που πήρε ψήφο και για την επόμενη διετία: Πρόεδρος Ευγένιος Χαμπουλλάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ανδρέας Πουλλαΐδης, Ανδρέας Ανδρέου, Παναγιώτης Σαλαφώρης, Παναγιώτης Παναγή, Γιάννος Κωνσταντίνου

fgdfgdfgdfdfgd