ΠΕΤΡΙΔΗΣ: “Κρατάτε ψηλά στην σημαία/να λειτουργείτε σαν στήριγμα”