Σαρφό/μεταγραφή (ένας μήνας)

Close
Σαρφό/μεταγραφή (ένας μήνας)

Αν τυχόν και μετακινηθεί ο Σαρφό σε άλλη ομάδα πάντως δεν θα μπορεί να την βοηθήσει για κανένα μήνα.

Αυτό είπε-αποκάλυψε ψες ο Αλκάθερ για το ΧΟΤ όνομα της μεταγραφικής περιόδου.

Πάντως μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνει καμία ομάδα πως ενδιαφέρεται. 

δδδδδ