Κατάλληλο ή ακατάλληλο;

Κατάλληλο ή ακατάλληλο;

Τελικά τι είναι το Μακάρειο στάδιο; Κατάλληλο ή ακατάλληλο;

Το θέμα είναι άλλο. Πόσοι από τους αρμόδιους είναι ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ και πόσοι είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ!

ες