Δηλώσεις συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα Futsal 2021-22

Close
Δηλώσεις συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα Futsal 2021-22

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για σκοπούς προγραμματισμού των Πρωταθλημάτων FUTSAL 2021/2022 ζητά τη δήλωση ενδιαφέροντος από όσα Σωματεία θα ήθελαν να λάβουν μέρος.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δια χειρός ή με φαξ στον αριθμό  22-590544, ή με email στο [email protected]  το αργότερο μέχρι τις 07.06.2021.

Τα ενδιαφερόμενα Σωματεία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα Σωματεία να είναι στεγασμένα και να λειτουργούν νόμιμα βάση της κείμενης νομοθεσίας, σαν Σωματεία και να είναι επίσης εγγεγραμμένα στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ. Πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών ή πρωτότυπα, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να σταλούν στην ΚΟΠ μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

1.2 Τα Σωματεία FUTSAL να έχουν στη διάθεση τους περιφραγμένο στάδιο, κλειστό ή ανοιχτό το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές διεξαγωγής αγώνων FUTSAL.

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει:
1. Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου .

2. Δήλωση ότι το Σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους  Κανονισμούς της Ομοσπονδίας, και το περιεχόμενο της Προκήρυξης και ότι θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων  οργάνων της Ομοσπονδίας.

3. Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένο βάση της κείμενης νομοθεσίας σαν Σωματεία.

4. Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ.

5. Βεβαίωση για το πού στεγάζεται το Σωματείο.

Γραπτή βεβαίωση της αρχής σταδίου    (ιδιοκτήτη) ότι παραχωρεί το στάδιο της για τους εντός έδρας αγώνες του σωματείου. 

6. Πίνακα στον οποίο θα φαίνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το φαξ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και το επάγγελμα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οτιδήποτε άλλο απαιτείται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

7. Το λογοτύπου του σωματείου.

8. Να έχει στη δύναμη του τουλάχιστον δώδεκα (12) ποδοσφαιριστές. Στην αίτηση να επισυναφθεί κατάλογος των εν λόγω ποδοσφαιριστών όπως και οι αιτήσεις τους για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ποδοσφαιριστών.