Η Άννα Ζίττη στο ΔΣ της ΚΟΚ

Close
Η Άννα Ζίττη στο ΔΣ της ΚΟΚ

Στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, αποφασίσθηκε ο ορισμός της Άννας Ζίττη ως μέλος στο ΔΣ της ΚΟΚ.

Βάσει του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, μπορεί να οριστεί μία γυναίκα ως επιπρόσθετο μέλος του ΔΣ, σε περίπτωση που στα μέλη του ΔΣ δεν είχε περιληφθεί κάποια γυναίκα ως μέλος του.

Η Άννα Ζίττη, που θα έχει θητεία ίση με την υπολειπόμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εργάζεται στο Τμήμα Κτηματολογίου Χωρομετρίας, ενώ εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Σχολικής Εφορείας Αγίου Δομετίου και του Συνδέσμου Γονέων του GC School of Careers, ενώ είναι Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συλλόγου Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου.

Aπό ιστοσελίδα ΚΟΚ