Χιλιόμετρα/ΑΕΚ

Χιλιόμετρα/ΑΕΚ

Αυτοί... κόβουν χιλιόμετρα για την ΑΕΚ!

Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό... οπαδού παιδιά!