Χιλιόμετρα/ΑΕΚ

Close
Χιλιόμετρα/ΑΕΚ

Αυτοί... κόβουν χιλιόμετρα για την ΑΕΚ!

Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό... οπαδού παιδιά!