Μάθαμε ότι...

Μάθαμε ότι...

Αυτό που μάθαμε είναι πως έφθασε στην Κύπρο... ΦΡΕΣΚΟ ΧΡΗΜΑ!!!

Σε όλα... νόμιμο!