Συνάντηση...

Close
Συνάντηση...

Τα μάτια είδαν την σκηνή. Μεγαλοπαράγοντας σε μυστική συνάντηση με υπηρεσιακό... υπάλληλο. ΣΥΝΤΟΜΑ τα νεότερα. 

*Το παρασκήνιο τοποθετήθηκε, για λόγους κάλυψης, σε όλες τις ομάδες.

*Δεν φορούσαν καπέλο αυτοί που συναντήθηκαν και ήταν 10 το πρωί, όχι βράδυ.