Ωριμάζει...

Close
Ωριμάζει...

Aγώνα με αγώνα θα βλέπουμε τη διαφορά. Ο Γιάννης θα ωριμάζει και θα προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα.