Πριν 37 χρόνια...

Close
Πριν 37 χρόνια...

Γυρίζει τον χρόνο πίσω στα νεανικά του χρόνια ο Άντης Λόππας.

"AMERICAN ACADEMY 1982, photos by myself" γράφει ο πρόεδρος της Αλκής.