Πάντα στο Κολόσσι

Close
Πάντα στο Κολόσσι

Καθημερινά ήταν στο Κολόσσι. Το αθλητικό κέντρο του Απόλλωνα ήταν το δεύτερο του σπίτι.

ΑΙωνία σου η μνήμη Κρίστη Βέβη.