Ράντισμα...

Ράντισμα...

Ψηλή θερμοκρασία και υγρασία...

Ο Πρόεδρος της Δόξας Κώστας Χριστοδούλου βρήκε τον τρόπο να δροσιστεί με το... ράντισμα καθαρίζοντας και τον χώρο!

ΦΩΤΟ/ΚΕΡΚΙΔΑ στο Παλιομέτοχο (Δόξα-ΑΕΛ)