Απογοήτευση...

Close
Απογοήτευση...

Κρατούσε το τρίποντο αλλά στο τέλος ήρθε η κατάρρευση στο Παραλίμνι.

Απογοητευμένοι οι Ενωσίτες...