Θέση εργασίας

Close
Θέση εργασίας

Ανακοίνωση από την ΕΝΠ που ψάχνει γραμματέα...

Το Δ.Σ της εταιρίας Ε.Ν.Π (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ στα πλαίσια της ορθής επαγγελματικής ανάπτυξης ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για την πλήρωση της θέση του/της ‘’Γραμματέα’’.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(υποχρεωτικό).
• Πτυχίο-Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών ή οποιουδήποτε άλλου κλάδου (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
• Οργανωτικές ικανότητες.
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel)
• Εμπειρία στα γραμματειακά (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ευφράδεια λόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο [email protected] ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικός στο 99129807.