Τον... πρόδωσε!

Close
Τον... πρόδωσε!

Αισθάνεται προδωμένος ο "Ντόμπρα" από τον Καϊκέ.

Πίστευε πάρα πολύ στην αξία του, αλλά...