Γκίνια

Close
Γκίνια

Δεν του βγαίνει του Εθνικού μέχρι στιγμής.

Φτάνει στην πηγή αλλά συνεχώς δεν πίνει νερό. Καλή ομάδα αλλά οι λεπτομέρειες δεν είναι μαζί τους. 

Μένει να δούμε αν στην συνέχεια θα γυρίσει... το φύλλο.

σδφσδσδσδφσδφσδφ