Καταιγίδα...

Close
Καταιγίδα...

Εκτός από τις καταιγίδες λόγω καιρικών φαινομένων έρχεται και... καταιγίδα ποδοσφαιρική.

Α που γλυτώσει!!!

φ