Ο-Π-Α-Δ-Ο-Ι

Close
Ο-Π-Α-Δ-Ο-Ι

Αυτό ταιριάζει στους πιστούς Ολυμπιακούς. Είναι οι πραγματικοί Ο-Π-Α-Δ-Ο-Ι.

Παντού ακολουθούν την ομάδα τους. Την αγαπούν, την υποστηρίζουν. Χαίρονται την κάθε στιγμή.