1/100 (Τιάγκο)

1/100 (Τιάγκο)

Η φάση με τον Τιάγκο χάνεται μία στις 100!

Ψες ήταν η μία!!!