190 χιλιάδες/Ομόνοια

Close
190 χιλιάδες/Ομόνοια

Η Ομόνοια έχασε 190 χιλιάρικα για λίγα δευτερόλεπτα.

Αν κρατούσε το 1-1 αυτό το ποσό θα κατέληγε στο ταμείο της.