Ομόνοια για Education Day

Close
Ομόνοια για Education Day

Αναφορά της Ομόνοιας στην Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι πολύτιμο εργαλείο για εξάλειψη φαινομένων που ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα, όπως φτώχεια, διακρίσεις, ανισότητα, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, αλλά και για βελτίωση του τομέα της υγείας, προώθηση της ειρήνης και ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους θα οδηγήσει στη δημιουργία καλύτερης, ποιοτικότερης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας. 

24 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης