Περίμεναν περισσότερους αλλά...

Close
Περίμεναν περισσότερους αλλά...

Αλλά... όσοι πήγαν ήταν στο κλίμα του ματς και έφτιαξαν ωραία ατμόσφαιρα.

δ