Περίμεναν περισσότερους αλλά...

Περίμεναν περισσότερους αλλά...

Αλλά... όσοι πήγαν ήταν στο κλίμα του ματς και έφτιαξαν ωραία ατμόσφαιρα.

δ