Σαν τους Κύπριους!

Close
Σαν τους Κύπριους!

Ο Νίκκι μας είπε ότι ο λαός της Αιγύπτου είναι απειθάρχητος.

Σαν εμάς, δηλαδή.