Σκανδαλάκια και ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Close
Σκανδαλάκια και ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Υπάρχουν τέτοια στην καθημερινότητα της Κύπρου... Ζητούμενο είναι τα ΣΚΑΝΔΑΛΑ και όχι τα σκανδαλάκια!

Ειδικά σε θέματα που οι κομπίνες αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ...