Σκανδαλάκια και ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Σκανδαλάκια και ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Υπάρχουν τέτοια στην καθημερινότητα της Κύπρου... Ζητούμενο είναι τα ΣΚΑΝΔΑΛΑ και όχι τα σκανδαλάκια!

Ειδικά σε θέματα που οι κομπίνες αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ...