ΣΠΙΤΙ και αυτός!

Close
ΣΠΙΤΙ και αυτός!

Ο κορωνοϊός δεν άφησε ανεπηρέαστη και την Αίγυπτο.

Κλεισμένος στο σπίτι και ο Νίκκι!