Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε! 

Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε! 

Πτυχιούχος… Κωνσταντίνος Κούλας! 

Ο συντάκτης της ιστοσελίδας μας πήρε το πτυχίο του στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε!  

σφδεγςτςρτςτ