ΖΟΥΜΙ...

Close
ΖΟΥΜΙ...

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι... θέμα.

Και μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό. ΟΧΙ κατ΄ ανάγκη τόσο αρνητικό όσο παρουσιάζεται. Για όλα χρειάζεται υπομονή.