Ξεκίνησαν οι εγγραφές για νέους διαιτητές (Οι 7 προϋποθέσεις)

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για νέους διαιτητές (Οι 7 προϋποθέσεις)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών μαθημάτων για νέους Διαιτητές Ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου  ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών μαθημάτων για νέους Διαιτητές Ποδοσφαίρου.

Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση (σχετικά αρχεία, στο τέλος της είδησης)  και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  μέχρι τις 03 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα μαθήματα θα γίνονται ταυτόχρονα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και θα αρχίσουν την εβδομάδα 18 – 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Προσόντα νέων Διαιτητών Ποδοσφαίρου

- Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο Διαιτητών (υποψήφιοι διαιτητές) πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα και /ή να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1.Να είναι πέραν των 16 ετών αλλά κάτω των 30 ετών.

2.Να είναι απόφοιτοι λυκείου, σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, με γενικό βαθμό τουλάχιστον 70/100 ή να είναι απόφοιτοι σχολής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από την βαθμολογία του απολυτηρίου του Λυκείου. (Εκτός από τους διαιτητές που είναι κάτω των 18 ετών που θα γίνονται δεκτοί προσωρινά με πιστοποιητικό φοίτησης).

3.Να μην είναι μέλη της Διοίκησης ή απλά μέλη οποιουδήποτε Σωματείου που υπάγεται στην ΚΟΠ ή άλλου Οργάνου, Σώματος ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με το Ποδόσφαιρο. Να μην είναι ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή τεχνικοί Σωματείου της ΚΟΠ, ή Σωματείου που υπάγεται σε άλλη αθλητική Ομοσπονδία στην Κύπρο. Πρώην μέλος Διοίκησης Σωματείου της ΚΟΠ ή προπονητής ποδοσφαίρου, ή τεχνικός μπορεί να εγγραφεί σαν διαιτητής δεδομένου ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία της παραίτησης του ή της απώλειας της ιδιότητας του. Ποδοσφαιριστής Σωματείου της ΚΟΠ θα μπορεί να εγγραφεί σαν διαιτητής αφού παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία που αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα για τελευταία φορά.

4.Να μην απασχολείται ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε έναντι αντιμισθίας είτε όχι, σε Σωματείο που υπάγεται στην ΚΟΠ ή άλλο όργανο ή Σώμα ή Αθλητική Ομοσπονδία.

5.Να μην εργάζεται ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε μέσο μαζικής Ενημέρωσης στα  αθλητικά του τμήματα ή /και προγράμματα.

6.Να μην είναι ιδιοκτήτης ή να συνεργάζεται ή να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά την απόλυτη κρίση της ΕΕ, σε οποιοδήποτε γραφείο ή επιχείρηση στοιχημάτων ποδοσφαίρου ή επιχείρηση αθλητικών ειδών. Σε περίπτωση αμφιβολίας του υποψήφιου διαιτητή κατά πόσο υπάρχει έμμεσο συμφέρον του σε επιχείρηση στοιχημάτων ή επιχείρηση αθλητικών ειδών, οφείλει να το αποκαλύψει και η ΕΕ της ΚΟΠ θα αποφασίζει σχετικά.

7.Να μην είναι πτωχεύσας είτε ο ίδιος είτε εταιρεία που είναι κατά Νόμο υπεύθυνος.