Οι βασικές αρχές λειτουργίας του VAR

Close
Οι βασικές αρχές λειτουργίας του VAR

Με ανάρτηση στα social media η ΚΟΠ παρουσιάζει κάποιες από τις βασικές αρχές λειτουργίας του VAR👇

- Η αρχική απόφαση που παίρνει ο διαιτητής δεν θα αλλάξει, εκτός αν η «ανασκόπηση της φάσης» 🎥 µέσω του βίντεο δείξει ότι η απόφαση ήταν ένα «ξεκάθαρο και προφανές λάθος».

-✅Η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντα από το διαιτητή, και μπορεί να βασίζεται είτε μόνο στην πληροφόρηση που λαμβάνει από τον VAR, είτε κατόπιν επανελέγχου της φάσης απ’ τον ίδιο στην «περιοχή ελέγχου» (OFR- on field review).

-⏱ΔΕΝ υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη διαδικασία ανασκόπησης/επανελέγχου μιας φάσης