Σ.Δ.Κ/Θέσπιση και κατοχύρωση πλάνου - Συνάντηση με Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ