Τι ήταν ο Νικόλας;

Close
Τι ήταν ο Νικόλας;

Για κάποιους ήταν καλός για άλλους όχι!

Τι να πούμε; Ήταν καλός και δεν ήταν καλός τότε...