ΑΣΙΛ/“Καλύτερα μιας ώρας…”

Close
ΑΣΙΛ/“Καλύτερα μιας ώρας…”

Ο ΑΣΙΛ γράφει για την επέτειο της 25ης Μαρτίου...

"Καλύτερα μιας ώρας
Ελεύθερη ζωή
Παρά σαράντα χρόνια
Σκλαβιά και φυλακή

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,
Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε.
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,
Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι·
Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε".

Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά χριστιανοσύνη!