Επικεφαλής ο Γιάννης Θεοφάνους!

Close
Επικεφαλής ο Γιάννης Θεοφάνους!

Νέα εποχή στον Ονήσιλο Σωτήρας με τον Γιάννη Θεοφάνους να αναλαμβάνει τα ηνία στα διοικητικά της ομάδας...

Η ενημέρωση:

ΣHMEPA ΠEMΠTH KAI 21.5.2020 EΓINE H EKΛOΓIKH ΣYNEΛEYΣH TOY ONHΣIΛOY ΣΩTHPAΣ KAI EKΛEΓHKE TO NEO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ.