Απέκτησε Zango

Close
Απέκτησε Zango

Ο Οθέλλος απέκτησε τον 24χρονο ποδοσφαιριστή Luc Magsom ZANGO.

H ενημέρωση της ΚΟΠ:

*Ζητήθηκε από την Ομοσπονδία του Λουξεμβούργου για τον Οθέλλο Αθηαίνου το διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής του Luc Magsom ZANGO (12.11.1997).