ΤΕΛΟΣ οι μικρές κατηγορίες

Close
ΤΕΛΟΣ οι μικρές κατηγορίες

Αποφασίστηκε στη συνέλευση της ΚΟΠ η διακοπή των πρωταθλημάτων στις μικρές κατηγορίες.

Aπό τις 23/4 το ΚΕΡΚΙΔΑ ΝΕΤ σας ενημέρωσε για το θέμα με τα πρωταθλήματα μικρών κατηγοριών.

δδδ