ΚΛΙΚΣ από την αιμοδοσία

Close
ΚΛΙΚΣ από την αιμοδοσία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα αιμοδοσία από την Ολυμπιάς Φρενάρου...

Η ενημέρωση:

Διεξήχθη σήμερα η αιμοδοσία είς μνήμη του Χριστόδουλου Χρίστου και Μιχάλη Τούρου