Το πρόγραμμα της Σχολής Προπονητών για το 2022

Close
Το πρόγραμμα της Σχολής Προπονητών για το 2022

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τον προγραμματισμό της Σχολής Προπονητών για το 2022 που αφορούν στα προπονητικά διπλώματα Α΄, Β' και C'. Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες και για μαθήματα για τα διπλώματα UEFA Elite Youth A και UEFA Pro. 

Μαθήματα για δίπλωμα προπονητή UEFA C
Η νέα Σχολή UEFA C προγραμματίζεται για να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Το UEFA C Course διεξάγετε σε διάφορες φάσεις και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική στο γήπεδο. Ενδιάμεσα των φάσεων οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και σε εκπαιδευτικές αποστολές σε ομάδες παιδικού ποδοσφαίρου Grassroots.

Δικαίωμα συμμετοχής: Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:

1. Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
 Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο από σήμερα και μέχρι 31/7/2022.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ UEFA C
Η κατάβολή του σχετικού παράβολου των 850 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης,  γίνεται επίσης ηλεκτρονικά μέχρι 10/8/2022

Μαθήματα για δίπλωμα προπονητή UEFA B
Η νέα Σχολή UEFA Β προγραμματίζεται για να διεξαχθεί τον Μάιο  του 2022 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Το UEFA Β Course διεξάγετε σε διάφορες φάσεις και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική στο γήπεδο. Ενδιάμεσα των φάσεων οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και σε εκπαιδευτικές αποστολές σε ομάδες αναπτυξιακών ηλικιών Κ14-Κ17.

Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:

1.Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2.Απολυτήριο Σχολείου
3.Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4.Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
5.Δίπλωμα UEFA C σε ισχύ για τουλάχιστο 6 μήνες
Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο από σήμερα και μέχρι 20/3/2022.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ UEFA B
Η κατάβολή του σχετικού παράβολου των 1125 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης, γίνεται επίσης ηλεκτρονικά μέχρι 5/4/2022

Μαθήματα για δίπλωμα προπονητή UEFA Α
Η νέα Σχολή UEFA Α προγραμματίζεται για να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2022 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Το UEFA Α Course διεξάγετε σε 4 φάσεις και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική στο γήπεδο. Ενδιάμεσα των φάσεων οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και σε εκπαιδευτικές αποστολές σε ομάδες ηλικιών Κ17+

Δικαίωμα Συμμετοχής: Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:

1. Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
5. Ενεργό UEFA Β για τουλάχιστον ένα έτος
6. Προπονητική εμπειρία για ένα έτος σε πρωτάθλημα 11 vs 11

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο από σήμερα και μέχρι 10/4/2022.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ UEFA A
Η κατάβολή του σχετικού παράβολου των 2500 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης, γίνεται επίσης ηλεκτρονικά σε δύο δόσεις. 1η  1500 ευρώ μέχρι 20/4/2022 και 2η 1000 ευρώ μέχρι 20/4/2023

Σημειώνεται ότi αν κάποιος προπονητής ή υποψήφιος προπονητής πληροί  τα κριτήρια δεν σημαίνει ότι αυτόματα εξασφαλίζει θέση σε οποιαδήποτε σχολή UEFA.

Οδηγίες για συμοπλήρωση της αίτησης:

Παρακαλώ συμπληρώστε ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία για να υποβάλετε την αίτηση σας.
 Σε περίπτωση που το Σύστημα αναγνωρίσει τον αριθμό της πολιτικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, θα σας εμφανίσει τα στοιχεία σας από το σύστημα, διαφορετικά θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πιο κάτω:
1.Εθνικότητα
2.Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
3.Αρ. Διαβατηρίου
4.Επώνυμο
5.Όνομα
6.Φύλο
7.Ημερομηνία Γέννησης
8.Χώρα Γέννησης
9.Τόπος Γέννησης
10.Όνομα Πατρός και Όνομα Μητρός
11.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

12.Απαραίτητα Έγγραφα:
 *Πολιτική Ταυτότητα/ Διαβατήριο
*Απολυτήριο Σχολείου
*Φωτογραφία ηλεκτρονικά
*Δελτίο Υγείας/ ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), (Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνονται αποδεκτή)
*Λευκό Ποινικό Μητρώο (Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή)
 
Όπου υπάρχει αστερίσκος (*) τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά. Εάν δεν τα συμπληρώσετε το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

Η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά και οι επιλεγόμενοι προπονητές θα ενημερωθούν μέσω email για την πληρωμή τους. Η θέση σε σεμινάριο εξασφαλίζεται μόνο με τη πληρωμή.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται εκτός πολύ σοβαρών περιπτώσεων ως εξής:

Σε αίτημα ακύρωσης 14 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιστροφή ολόκληρου του ποσού
Σε αίτημα ακύρωσης με προειδοποίηση μικρότερη των 14 ημερών επιστρέφεται το 60%
Σε αίτημα ακύρωσης μετά την έναρξη του σεμιναρίου δεν γίνεται καμία επιστροφή

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή απορίας κατά την υποβολή της αίτησης,  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Τμήμα της Σχολής Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στον αριθμό 22352341.

Aπό την ιστοσελίδα της ΚΟΠ